HIS 1001. BA-tv: Verden og Danmark

Kursusindhold

Bachelortilvalg. [del af] Modul 1B: Verden og Danmark
BA-tv: Verden og Danmark
Forelæsningsrækken giver en introduktion til hovedtrækkene i den historiske udvikling i verden og Danmark. Forelæsningerne vil på baggrund af to udvalgte grundbøger behandle nogle af de spørgsmål og problemstillinger, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer. Eksamen er en skriftlig stedprøve uden hjælpemidler.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• overordnet orientere sig tematisk, geografisk og kronologisk i Verdens og Danmarks historie

Engelsk titel

HIS 1001. BA-tv: Verden og Danmark

Uddannelse

Historie (tilvalg)
[del af] Modul 1B:
Verden og Danmark (HHIB10011E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Forelæsning

- Sten Busck og Henning Poulsen: Danmarks historie i grundtræk. Aarhus Universitetsforlag, 2002 (eller senere udgaver).
- A History of World Societies. By John P. McKay, Patricia Buckley Ebrey, Roger B. Beck, Clare Haru Crowston, Merry E. Wiesner-Hanks & Jerry Davila. Bedford St. Martin’s. Seneste udgave (formodentlig Tenth Edition) [Bogen kan købes i flere udgaver: som flere bind, som et-binds paperback (Combined Edition), og fra forlaget som e-bog med og uden online øvelser, quizzes og ekstra materiale].

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse
  • 30,8
  • Eksamensforberedelse
  • 43,2
  • Total
  • 130,0