HIS 58. Mission og magt

Kursusindhold

Modul 4A: Område 4: Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (4. semester)
Mission og magt
Kurset handler om den romersk-katolske, kristne missions indflydelse på magtforholdene i Nordeuropa i tiden c. 800-1200.

Vi har meddelelser om kristne missionærers virke i Nordeuropa fra det 6. århundrede og fra det 9. århundrede har vi, hvad man kan kalde, missionskrøniker – dvs. beretninger om missionærer udsendt fra kristne kirker og klostre, som drev missionsvirksomhed i Nordtyskland, Norden og Baltikum. På kurset skal vi læse og diskutere et udvalg af disse beretninger i lyset af den politiske og magtstrukturelle kontekst med sigtet at vurdere, hvilken indflydelse kristningen af det hedenske Nordeuropa fik for dannelsen af de middelalderlige, primært, monarkiske magtforhold.

Kristningen af de brede masser af den nordeuropæiske folk var en langvarig proces med mange tilbageslag – den strakte sig op i tid ud over de århundreder kurset beskæftiger sig med. Bakket op af militær verdslig magt fik de kristne missionærers budskab til gengæld relativt hurtigere tag i de elitære grupper af den hedenske befolkning, som stræbte efter magt over andre, men også denne proces var langvarig og ej heller denne var kontinuerlig. Kristen mission gik hånd i hånd med verdslige politiske og militære ekspansion og dominans. Dåben var symbol på den omvendte hednings underkastelse under en kristen verdslige hersker subsidiært forudsætning for politisk og militær alliance mellem konvertitten og den kristne verdslige herre. Kurset vil belyse en række aspekter af disse sammenhænge med særligt henblik på sammenfaldet mellem kristendommens og de middelalderlige monarkiske magtstrukturers udbredelse i Nordeuropa.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Engelsk titel

HIS 58. Mission og magt

Uddannelse

Historie
Modul 4A:
Område 4: Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (HHIB00581E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / seminar, forelæsning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5