HIS 53. Når mørket sænker sig

Kursusindhold

Modul 2A: Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (2. semester)
Når mørket sænker sig
Med udgangspunkt i Københavns Stadsarkivs samlinger og udvalgt sekundærlitteratur giver kurset Når Mørket sænker sig en grundig indføring i Københavns historie i perioden 1850-1950, hvor hovedstaden voksede nærmest eksplosivt, og hvor gængse forestillinger om byen, landet og fællesskabet blev udfordret. Nye befolkningsgrupper opstod, og efter internationalt forbillede blev den moderne storby skabt.

Kurset sætter fokus på storbyens beboere, og ikke mindst myndighedernes kommunikation og kontrol med den københavnske befolkning, herunder de mange befolkningsgrupper, som prægede gadebilledet, såsom fattiglemmer, ostehandlere og offentlige fruentimmere.  

Undervisningsformen vil veksle mellem forelæsning og præsentationer fra de studerende. Derudover vil de studerende i grupper arbejde med originalt kildemateriale på Københavns Stadsarkiv, ligesom der i kurset indgår undervisning i gotisk håndsskriftslæsning. En høj grad af aktiv undervisningsdeltagelse forventes. 

Kurset afvikles af ph.d.-stipendiat Jacob Vrist Nielsen i samarbejde med Københavns Stadsarkiv og arkivar Peter Wessel Hansen. 


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• lokalisere arkivalier på arkiverne og museerne og arbejde selvstændigt og i gruppe med materialet
• lave en videnskabelig fremstilling, både skriftlig og mundtlig, baseret på originalt kildemateriale
• sammenligne og diskutere videnskabelige fremstillinger og placere dem i en historiografisk kontekst
• diskutere og redegøre for centrale problemstillinger fra Københavns historie i perioden 1850-1950

Engelsk titel

HIS 53. Når mørket sænker sig

Uddannelse

Historie
Modul 2A:
Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (HHIB00531E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / seminar, forelæsning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5