AFLYST - HIS 60. Kongen, templet, hæren og byen: statsdannelsesprocessen i den antikke oldtidsverden

Kursusindhold

AFLYST - AFLYST - AFLYST
Modul 5: Bachelorprojekt (5. semester)
Kongen, templet, hæren og byen: statsdannelsesprocessen i den antikke oldtidsverden
I dette kursus skal vi undersøge statsdannelsesprocessen i den nærøstlige og mediterrane oldtid. De førende teorier om statsdannelse tager alle udgangspunkt i udviklingen over de sidste 1000 års europæisk historie. Men forud for de europæiske stater, gik 3-4 tusinde års udvikling. Hvordan udfordrer den antikke stat vores gængse forestillinger.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Engelsk titel

AFLYST - HIS 60. Kongen, templet, hæren og byen: statsdannelsesprocessen i den antikke oldtidsverden

Uddannelse

Historie
Modul 5:
Bachelorprojekt (Fagelement HHIB00601E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning /seminar og individuel vejledning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5