HIS 50. Fra vikingetid til middelalder

Kursusindhold

Modul 1A: Område 1: Introduktion til historievidenskab med studieteknik (1. semester)
Fra vikingetid til middelalder
Hensigten med kurset er at give deltagerne indsigt i forskellen på de historiske epoker vikingetid og middelalder med henblik på diskussion af den samfundsmæssige progression i forandringen fra den førstnævnte til den sidstnævnte historiske periode. Kurset sigter mod studier af forandringer af magtstrukturer, militær organisering, ideologi og økonomi i Danmark. Vi skal følge vikingekongernes forvandling til europæiske, kristne middelalderkonger i takt med den gradvise samling af det danske rige. Vi skal spore begyndelse til den senere etablering af en national militær styrke og følge de litterære anstrengelserne for at skabe en aristokratisk, national bevidsthed samt stifte bekendtskab med middelalderlige krønikørers idealforestillinger om den kristne konge. Endelig vil de principielle forskelle på vikingetidens og middelalderens økonomiske strukturer blive berørt med særligt henblik på forandringer af begreberne om ejendom og forholdet mellem skat og rente.

Kurset byder på indsigt i to vigtige historiske epoker i dansk og europisk historie i tidsrummet ca. 800 til 1300 og på en vifte af central temaer for perioden inden for hvilke, der vil blive stillet spørgsmål til de bundne hjemmeopgaver, som kurset afsluttes med.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Engelsk titel

HIS 50. Fra vikingetid til middelalder

Uddannelse

Historie
Modul 1A:
Område 1: Introduktion til historievidenskab med studieteknik (HHIB00501E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / seminar

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5