ÅU HIS Modul 2B: Globalhistorie og Historiografi (Forår 2019)

Kursusindhold

Modul 2B/2b: Globalhistorie og Historiografi (Forår 2019)
Kurset består af to dele, med hver sin eksamen [Globalhistorie (7,5 ECTS) og Historiografi (7,5 ECTS)].

Globalhistorie
I dette kursus tager vi fat på globalhistorien. Globalhistoriske fremstillinger har længe haft en væsentlig plads i historieforskningen. Det betyder, at feltet er stort. Det indeholder mange forskellige, ofte modsatrettede, bud på, hvad globalhistorien er eller bør være og på hvordan vi skal forstå globale forandringsprocesser. Kurset introducerer globalhistoriens væsentligste metodiske greb og fokuserer på en række af feltets centrale problematikker. Det drejer sig blandt andet om globale økonomiske processer, herunder især spørgsmålet om, hvordan vi kan forstå og forklare, at nogle dele af verden opnår økonomisk velstand, mens andre stagnerer eller oplever tilbagegang. Det drejer sig også om, hvordan globale kulturelle forandringsprocesser fremskrives i den globalhistoriske historiografi, herunder om forskellige holdninger til hvorvidt globale forbindelser skaber homogenitet, om der opstår hybride former eller om forskelligheden fastholdes i spændingsfeltet mellem lokaliseret praksis og overskridende forbindelser?


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• vise en grundlæggende forståelse for det globalhistoriske felt
• demonstrere indsigt i centrale globalhistoriske temaer
• identificere globalhistoriske problemstillinger
• sammenligne og diskutere globalhistoriske teoridannelser, forklaringsmodeller og hypoteser
• reflektere over de problematikker, som er forbundet med at skrive globalhistorie


Historiografi
Historiografi betyder historieskrivningens og –forskningens historie. Dvs. studiet af hvad man til forskellig tid har anset for relevant og god historieskrivning og forandringerne heri. Historiografien åbner dermed for drøftelser af fagets udvikling til videnskab og dets forskellige traditioner. Derigennem bidrager historiografien til at kvalificere diskussionen af, hvad faget er, og hvor det er på vej hen.

Formålet med kurset er ifølge studieordningen at give indsigt i centrale skoler og forskningstraditioner i historievidenskaben, og at give overblik over den historiografiske udvikling. Der er ikke tale om et historieteoretisk kursus, men ved eksamen forventer vi, at studenterne kan præsentere historiografiske forskningstraditioner og /eller historievidenskabelige værker i et klart og sammenhængende sprog på kort tid.

Tekstudvalget er samlet i et kompendium med titlen HISTORIOGRAFI 2019. Det kan købes i Studenterafdelingen (kompendiefabrikken i lokale 11A-0-02).

Vi vil beskæftige os med historieskrivnings udvikling i vores kulturkreds fra de gamle grækere og helt frem til i dag. Grundbogen vil være Jeremy D. Popkin: From Herodotus to H-Net. The Story of Historiography. OUP, New York & Oxford (2015) og den forventes hjemkommet til Akademisk Boghandel, KUA2, inden semesterstart.

Undervisningen afsluttes med en 6-timers skriftlig eksamen med karakter.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• redegøre for centrale stadier og udviklingslinjer i historieskrivningen
• vise overblik over den historiografiske udvikling
• præsentere historiografiske forskningstraditioner og / eller historievidenskabelige værker i et klart og sammenhængende sprog på kort tid

Engelsk titel

ÅU HIS Modul 2B: Globalhistorie og Historiografi (Forår 2019)

Uddannelse

Historie
Modul 2B:
Globalhistorie (HHIB00541E)
og
Historiografi (HHIB00551E) 
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

BA-tilvalg
Modul 2b:
Globalhistorie (HHIB10031E)
og
Historiografi (HHIB10041E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Holdundervisning /seminar

Globalhistorie
Kursuslitteraturen meldes ud før kursusstart.

Historiografi
- Jeremy D. Popkin: From Herodotus to H-Net. The Story of Historiography. OUP, New York & Oxford, 2015.

Foruden kompendium med titlen HISTORIOGRAFI 2019.
Det kan købes i Studenterafdelingen (kompendiefabrikken i lokale 11A-0-02).

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5