ÅU HIS Modul 1B: Verden og Danmark og Metode (Efterår 2018)

Kursusindhold

Modul 1B/1b: Verden og Danmark og Metode (Efterår 2018)
Kurset består af to dele, med hver sin eksamen [Verden og Danmark (5 ECTS) og Historisk Metode (10 ECTS)]. Undervisningen tilrettelagt således, at der bruges 3 x 45 minutter til metoden og 1 x 45 minutter til Verden og Danmark.

Verden og Danmark
Stoffet i Verden og Danmark er læsestof med henblik på erhvervelsen af en paratviden omkring hovedbegivenheder og hovedpersoner samt disses indplacering i kronologi i verdens og Danmarks historie. Eksamen er en skriftlig stedprøve uden hjælpemidler.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• overordnet orientere sig tematisk, geografisk og kronologisk i Verdens og Danmarks historie


Historisk metode
Historisk metode handler om at arbejde kritisk og kreativt med kilderne og de hypoteser om fortiden, man kan - eller netop ikke kan – opstille. Det er et håndværksfag i den forstand, at det drejer sig om øvelse og om at lære selv at kunne arbejde med kilderne. Men det er også et teoretisk fag i den forstand, at vi sætter ord på det, vi gør. Derfor vil undervisningen have form af kildekritiske øvelser over kilder og litteratur suppleret med diskussion af teoretiske tekster om den historiske forskningsproces. Mange forskellige slags kilder, tekster så vel som tal og billeder, fra alle perioder af historien vil blive præsenteret, forskellige former for ældre og nyere historieskrivning vil blive gjort til genstand for kritik, og vi vil snuse til et par af de vigtigste hjælpediscipliner (kronologi, diplomatik).

Eksamen består af en hjemmeopgave (54 timer), der går ud på at besvare spørgsmål på grundlag af et sæt udleverede kilder . Der vil være lejlighed til at aflevere to øvelsesopgaver, der begge skal godkendes for at kunne gå til eksamen.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:

Engelsk titel

ÅU HIS Modul 1B: Verden og Danmark og Metode (Efterår 2018)

Uddannelse

Historie
Modul 1B:
Verden og Danmark (HHIB00511E)
og
Historisk metode (HHIB00521E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

BA-tilvalg
Modul 1b:
Verden og Danmark (HHIB10011E)
og
Historisk metode (HHIB10021E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Holdundervisning /seminar

Verden og Danmark
- Sten Busck og Henning Poulsen: Danmarks historie i grundtræk. Aarhus Universitetsforlag, 2002 (eller senere udgaver).
- A History of World Societies. By John P. McKay, Patricia Buckley Ebrey, Roger B. Beck, Clare Haru Crowston, Merry E. Wiesner-Hanks & Jerry Davila. Bedford St. Martin’s. Seneste udgave (formodentlig Tenth Edition) [Bogen kan købes i flere udgaver: som flere bind, som et-binds paperback (Combined Edition), og fra forlaget som e-bog med og uden online øvelser, quizzes og ekstra materiale].

Historisk metode
- Klio: Kompendium til historisk metode.
- Sebastian Olden-Jørgensen: Til kilderne! Introduktion til historisk kildekritik. København, 2001 (eller senere).

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5