Fælles - Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Fag- og sprogspecifikt element

Kursusindhold

I kurset arbejdes der videre med indholdet i faget Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Indførende og generelt element i relation til fremmedsprogspædagogik og kulturdidaktik inden for fransk, spansk og italiensk. Der fokuseres især på tilrettelæggelse af konkrete eller fiktive undervisningsforløb samt curriculumanalyse.

Der vil være mulighed for at komme i et minipraktikforløb på et gymnasium i hovedstadsområdet i løbet af kurset.

Engelsk titel

Second Language Acquisition and Cultural Didactics: Subject and Language Specific Element

Holdundervisning

 • Bjerre, M. & Ladegaard, U. (2007). Veje til et nyt sprog – teorier om sprogtilegnelse. Dansklærerforeningens Forlag.
 • Leth Andersen, H. et.al. (2014). Fremmedsprog i gymnasiet. Teori, praksis og udsyn. Samfundslitteratur.
 • Kompendiet Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Fag- og sprogspecifikt element (fransk, spansk, italiensk).

Kurserne udbydes på de gymnasierettede KA på fransk, italiensk, spansk og tysk hvor de er obligatoriske. Kurserne kan også tages som frie emner af ikke gymnasierettede KA-studerende på fransk, italiensk, spansk og tysk. I så fald skal du bruge et fagelement fra dit grundfag til det.

Kurset kan kun tages af studerende på 2014 studieordninger.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse
 • 190,75
 • Total
 • 204,75