Fælles - Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Indførende og generelt element

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i teorier om fremmedsprogtilegnelse, de fire sprogfærdigheder, interkulturel kompetence, kultur- og litteraturdidaktik, undervisningsmetoder, lærerkognition og forhold vedrørende elevvariablen (fx alder, intelligens, motivation, elevtyper).

Engelsk titel

Second Language Acquisition and Cultural Didactics: Introductory and General Element

Holdundervisning

 • Bjerre, M. & Ladegaard, U. (2007). Veje til et nyt sprog – teorier om sprogtilegnelse. Dansklærerforeningens Forlag.
 • Leth Andersen, H. et.al. (2014). Fremmedsprog i gymnasiet. Teori, praksis og udsyn. Samfundslitteratur.
 • Kompendiet Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: indførende og generelt element

Kurserne udbydes på de gymnasierettede KA på fransk, italiensk, spansk og tysk hvor de er obligatoriske. Kurserne kan også tages som frie emner af ikke gymnasierettede KA-studerende på fransk, italiensk, spansk og tysk. I så fald skal du bruge et fagelement fra dit grundfag til det.

Kurset kan kun tages af studerende på 2014 studieordninger.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 24
 • Forberedelse
 • 180,75
 • Total
 • 204,75