Fransk - Frankrig mellem 1715 og 1871: Litteratur, kultur og idéer (BATV)

Kursusindhold

Kurset er en gennemgang af Frankrigs kultur- og idé- og litteraturhistorie fra 1715 til 1871. Kurset er kronologisk opbygge og struktureret omkring særlige vigtige temaer og begivenheder, der i undervisningen bliver belyst både historisk, litterært og idéhistorisk. Instituttets fælles forelæsninger vil udgøre den teoretiske baggrund for læsningen af de litterære og filosofiske tekster

Engelsk titel

French - France between 1715 and 1871: Literature, culture and ideas (BATV)

Undervisningen foregår som forelæsninger og diskussioner, eventuelt på baggrund af studenteroplæg samt fællesforelæsninger i Litteraturteori.

Forelæsningsrækken i Litteraturteori indgår som en integreret del af undervisningen

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Holdundervisning
  • 42
  • Total
  • 204,75