Fransk - Det moderne Frankrigs politik og kultur (BATV)

Kursusindhold

Med ”det moderne Frankrig” sigtes der til Frankrig efter 1870, hvor Napoleon den III’s kejserrige faldt, og den 3. republik blev grundlagt.

Der opøves færdigheder i at:

 • identificere de væsentligste politiske, sociale, samfundsfaglige og kulturelle transformationer i Frankrig i den studerede periode (1870 – 2017)

 • forklare betydningen af disse transformationer og de diskussioner, de afstedkom med henblik på forståelse af den studerede periode

 • analysere et udvalg af kulturelle produkter fra den studerede periode ved at placere dem i en bredere social og kulturel kontekst

 • knytte et givet tema til den sociale, kulturelle og historiske kontekst

 • gøre rede for, hvorledes samfundsmæssige ændringer er resultater af historiske processer

Engelsk titel

French - The politics and culture of Modern France (BATV)

Holdundervisning, forelæsninger og diskussioner med aktiv undervisningsdeltagelse, eventuelt i form af studenteroplæg.

Alle tekster vil være elektronisk tilgængelige via Absalon.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75