Fransk - Grammatik og oversættelse fransk-dansk

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

  • oversætte moderne fransk prosa til et dækkende og korrekt dansk: redegøre for oversættelsesproblemer, der skyldes syntaktiske forskelle mellem de to sprog, samt beskrive den valgte oversættelsesstrategi 
  • redegøre skriftligt på dansk eller fransk om kerneproblemer i fransk syntaks ved hjælp af et præcist grammatisk begrebsapparat inden for verbal- og nominalsyntaks. 
Engelsk titel

French - Grammar and translation French-Danish

Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse.
Fagelementet består af to forløb:
i. Grammatik
ii. Oversættelse fransk-dansk.

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 217
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 273