Fransk - Litteratur og idéer og Tekstanalyse

Kursusindhold

Dette kursus har til formål dels at give de studerende kendskab til Frankrigs nyere litteratur- og idéhistorie, dels at opøve færdigheder i at foretage en analyse af en kortere fransksproget tekst med anvendelse af de begreber, der introduceres i fællesforelæsningerne. I kurset vil vi primært arbejde med litterære tekster fra det 20. og 21. århundrede.

 

Engelsk titel

French - Literature and ideas and Text analysis

Holdundervisning, forelæsninger og diskussioner med aktiv undervisningsdeltagelse, eventuelt i form af studenteroplæg.

Meddeles inden kursusstart

Deltagelse i fællesforelæsningerne i Tekstanalyse

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 14
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 148,75
  • Total
  • 204,75