Fransk - Praktisk sprog og sprogstruktur

Kursusindhold

Der opnås færdighed i at:

 • redegøre for fransk artikulation i forhold til dansk
 • formulere de vigtigste ortoepiske regler for fransk
 • beherske et elementært alment lingvistisk begrebsapparat
 • redegøre for elementær sætningsanalyse i en fransksproget tekst
 • redegøre for morfologi
 • forstå talt og skrevet fransk om almene emner inden for aktuelle franske forhold
 • læse op og samtale på et morfologisk korrekt og fonetisk klart fransk uden meningsforstyrrende fejl
Engelsk titel

French - Practical Language and Language Structure

Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse. Fagelementet består af to forløb:
a) Praktisk sprog 1: Lytte- og læsefærdighed i forbindelse med aktuelle forhold,
og
b) Fransk sprogstruktur: i. Grammatik ii. Fonetik.

Grammatik
Rasmussen, J. & L. Stage (1993 eller senere): Moderne fransk grammatik. Schønberg.

 

Fonetik
Kongsdal Jensen, O. & O.M. Thorsen (2005 eller senere): Fransk Fonetik & Fonologi. Københavns Universitet.
Durousseau, I & O. Kongsdal Jensen (1994 eller senere): Exercices pratiques de phonétique française. Københavns Universitet.

 

Lytte- og læsefærdighed
Artikler om aktuelle emner (specificeres løbende).

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Total
 • 409,5