ÅU Fransk - Sprog og tekster i brug 2: Sprog, kultur og kontraster

Kursusindhold

Modul 2: Sprog og tekster i brug 2 (gymnasiesidefag) består af følgende fagelementer:

Tale- og skrivefærdighed (5 ECTS) HFRB10221E

Der opnås færdighed i at:

 • at på mundtligt og skriftligt fransk fremlægge et kulturelt eller samfundsmæssigt emne på et niveau, der demonstrerer et minimum af udtryks- og udtalefejl på fransk
 • at på mundtligt og skriftligt fransk fremlægge et kulturelt eller samfundsmæssigt emne med en klar og tydelig struktur og progression
 • at indgå aktivt i gruppearbejde.

 

Grammatik og oversættelse fransk-dansk (10 ECTS)HFRB10231E

Der opøves færdigheder i at:

 • at oversætte moderne fransk prosa til et dækkende, adækvat og korrekt dansk, idiomatisk såvel som grammatisk
 • at redegøre for oversættelsesproblemer, der skyldes syntaktiske forskelle mellem de to sprog, samt reflektere over brugen af forskellige oversættelsesstrategier og deres betydning for oversættelsesproduktet
 • at redegøre skriftligt på dansk eller fransk om kerneproblemer i fransk syntaks ved hjælp af et præcist grammatisk begrebsapparat inden for verbal- og nominalsyntaks.
Engelsk titel

ÅU Fransk gymnasiesidefag

Holdundervisning

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse
 • 373,5
 • Total
 • 409,5