ÅU FRA - Modul 1: Sprog og kultur 1 (Efterår 2018)

Kursusindhold

Modul 1: Sprog og kultur 1 består af følgende fagelementer:

 

HFRÅ10201U Praktisk sprog og sprogstruktur (7,5 ECTS)

 • Der opnås færdighed i at:
 • redegøre for fransk artikulation i forhold til dansk
 • formulere de vigtigste ortoepiske regler for fransk
 • beherske et elementært alment lingvistisk begrebsapparat
 • redegøre for elementær sætningsanalyse i en fransksproget tekst
 • redegøre for morfologi
 • forstå talt og skrevet fransk om almene emner inden for aktuelle franske forhold
 • læse op og samtale på et morfologisk korrekt og fonetisk klart fransk uden meningsforstyrrende fejl

 

HFRÅ10211U Det moderne Frankrigs politik og kultur (7,5 ECTS)

Med ”det moderne Frankrig” sigtes der til Frankrig efter 1870, hvor Napoleon den III’s kejserrige faldt, og den 3. republik blev grundlagt.

Der opøves færdigheder i at:

 • identificere de væsentligste politiske, sociale, samfundsfaglige og kulturelle transformationer i Frankrig i den studerede periode (1870 – 2017)
 • forklare betydningen af disse transformationer og de diskussioner, de afstedkom med henblik på forståelse af den studerede periode
 • analysere et udvalg af kulturelle produkter fra den studerede periode ved at placere dem i en bredere social og kulturel kontekst
 • knytte et givet tema til den sociale, kulturelle og historiske kontekst
 • gøre rede for, hvorledes samfundsmæssige ændringer er resultater af historiske processer
Engelsk titel

ÅU FRA - Modul 1: Sprog og kultur 1

Uddannelse

BA Fransk - Gymnasierettet 2016 ordningen

Holdundervisning

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Forberedelse
 • 361,5
 • Total
 • 409,5