ÅU MIF Modul 4: Undervisningstilrettelæggelse og udførelse

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • videnskabelige problemstillinger inden for kulturforståelse, interkulturel kommunikation og kulturpædagogik
 • teorier og metoder med relevans for udvikling af kulturpædagogik
 • forsknings- og analysemetoder med relevans for videnskabelige problemstillinger inden for kulturforståelse, interkulturel kommunikation og kulturpædagogik, herunder evne til at reflektere over og identificere problemstillinger med hensyn til valg af forsknings- og analysemetoder.

 

Færdigheder i at

 • analysere og vurdere moderne kulturteorier og sprogvidenskabelige teorier i relation til kulturmøder og interkulturel kommunikation
 • analysere og vurdere empiriske undersøgelser inden for fagfeltet
 • analysere og vurdere faktorer, der gør sig gældende i samspillet mellem sprog, kultur og identitet på mikro- og makroniveau på grundlag af forskellige kulturteorier
 • analysere og vurdere læreplaner, undervisning inden for forskellige kulturpædagogiske forståelser, som de kommer til udtryk inden for forskellige institutionelle rammer, og opstille analyse- og løsningsmodeller på et videnskabeligt grundlag i forhold til identificerede problemstillinger.

 

Kompetencer i at

 • anvende adækvate kulturpædagogiske teorier i tilrettelæggelse og evaluering af egen faglige praksis
 • formidle, diskutere og indgå i faglig sparring vedrørende centrale problemstillinger inden for kulturforståelse og interkulturel kommunikation
 • vejlede andre i håndteringen af interkulturel kommunikation i fremmedsprogsundervisningen.

 

 

Plan for foråret 2019:

Undervisere: Jan Lindschouw, Petra Daryai-Hansen, Anne Holmen og Slobodanka Dimova

Torsdag d. 31. januar, kl. 16.00 – 20.00: Introduktion til modul 4 - Tema: Fagdidaktiske overvejelser i planlægning

Lørdag d. 9. februar, kl. 10.00 – 15.00: Tema: Principper for undervisningsplanlægning  

Torsdag d. 28.februar, kl. 16.00 – 20.00: Tema: Lærerens antagelser og vidensbase

Lørdag d. 16. marts, 10.00 – 15.00: Tema: Fra faglige mål til læseplan med eksempel fra pragmatikken 

Lørdag d. 30. marts 10.00 – 15.00: Tema: Elever og undervisningsdifferentiering

Torsdag d. 11. april, kl. 16.00 – 20.00: Tema: Feedback herunder fokus på form

Lørdag d. 27. april, kl. 10.00 – 15.00: Tema: Organisationsformer og aktivitetstyper med fokus på tasks

Torsdag d. 9. maj. Kl. 16.00 – 20.00: Tema: Tværfagligt samarbejde og innovation  

 

Se også www.mif.ku.dk

Engelsk titel

ÅU MIF Module 4: Curriculum Planning, Syllabus Design and Teaching Procedures

Arbejdsformer, der støtter de studerendes aktive medvirken og mulighed for at integrere ny viden med egne og andres praktiske erfaringer. Undervisningsformer, der kan videreudvikle de studerendes metodiske og analytiske færdigheder, prioriteres. Således inddrages et bredt spektrum af arbejdsformer, herunder forelæsning, mundtlige oplæg fra deltagerne og gruppediskussioner.

ECTS
9 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Studieordning for Master i Fremmedsprogspædagogik [Masteruddannelsen, 2010-ordningen]

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse
 • 237
 • Total
 • 273