ÅU MIF Modul 3: Interkulturel kompetence: Sprog, kultur og Samfund

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • videnskabelige problemstillinger inden for kulturforståelse, interkulturel kommunikation og kulturpædagogik
 • teorier og metoder med relevans for udvikling af kulturpædagogik
 • forsknings- og analysemetoder med relevans for videnskabelige problemstillinger inden for kulturforståelse, interkulturel kommunikation og kulturpædagogik, herunder evne til at reflektere over og identificere problemstillinger med hensyn til valg af forsknings- og analysemetoder.

 

Færdigheder i at

 • analysere og vurdere moderne kulturteorier og sprogvidenskabelige teorier i relation til kulturmøder og interkulturel kommunikation
 • analysere og vurdere empiriske undersøgelser inden for fagfeltet
 • analysere og vurdere faktorer, der gør sig gældende i samspillet mellem sprog, kultur og identitet på mikro- og makroniveau på grundlag af forskellige kulturteorier
 • analysere og vurdere læreplaner, undervisning inden for forskellige kulturpædagogiske forståelser, som de kommer til udtryk inden for forskellige institutionelle rammer, og opstille analyse- og løsningsmodeller på et videnskabeligt grundlag i forhold til identificerede problemstillinger.

 

Kompetencer i at

 • anvende adækvate kulturpædagogiske teorier i tilrettelæggelse og evaluering af egen faglige praksis
 • formidle, diskutere og indgå i faglig sparring vedrørende centrale problemstillinger inden for kulturforståelse og interkulturel kommunikation
 • vejlede andre i håndteringen af interkulturel kommunikation i fremmedsprogsundervisningen.

 

 

Plan for efteråret 2018:

Undervisere: Petra Daryai-Hansen, Birgit Henriksen og Anne Holmen

Foreløbig rækkefølge af emner:

Torsdag d. 6/9 – kl. 16-20: Kultur som analytisk begreb, relationer mellem sprog, kultur, identitet og samfund i sprogundervisningssammenhæng

Lørdag d. 22/9 – kl. 10-15: Interkulturel tekstpædagogik

Torsdag d. 11/10 – kl.16-20: Sproghandlinger/gambitter og høflighed på fremmed- og andetsprog

Lørdag d. 27/10 – kl. 10-15: Læreres interkulturelle kompetence

Torsdag d. 8/11 – kl. 16-20: Interkulturel kompetence som mål for sprogtilegnelse?

Lørdag 17/11: kl. 10-15: Hvordan arbejdes der pædagogisk med pragmatik?           

Torsdag d. 29/11– kl. 16-20: Kulturpædagogik i sprogfagene, tradition og fornyelse - curriculum

Lørdag d. 8/12 – kl. 10-15: Kulturpædagogik i sprogfagene, tradition og fornyelse – CLIL o.l.

 

Se også www.mif.ku.dk

Engelsk titel

ÅU MIF Module 3: Intercultural competence: language, culture and society

Arbejdsformer, der støtter de studerendes aktive medvirken og mulighed for at integrere ny viden med egne og andres praktiske erfaringer. Undervisningsformer, der kan videreudvikle de studerendes metodiske og analytiske færdigheder, prioriteres. Således inddrages et bredt spektrum af arbejdsformer, herunder forelæsning, mundtlige oplæg fra deltagerne og gruppediskussioner.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Studieordning for Master i Fremmedsprogspædagogik [Masteruddannelsen, 2010-ordningen]

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse
 • 237
 • Total
 • 273