FM, Seminar: Projektorienteret forløb - udvidet

Kursusindhold

Målet med praktikforløbet er, at den studerende: 
- sætter sin faglighed i spil i en erhvervsrelateret sammenhæng
- reflekterer over praktiskstedets organisation og arbejdsområde samt praktikantens egen rolle og praktikarbejde 
- reflekterer over eget personligt og fagligt udbytte.

Gennem et konkret praktikophold vil du opnå arbejdserfaring og praktisk indsigt inden for dit faglige område. Under praktikopholdet vil du varetage arbejdsopgaver af relevans for film- og/eller medievidenskab, og derved få en praktisk erfaring med emnefeltet.


I praktikrapporten skal du beskrive dine arbejdsopgaver, praktiskstedets organisation og arbejdsområde samt dit eget udbytte. Til den efterfølgende mundtlige eksamen vil du skulle besvare ét af flere eksamensspørgsmål relateret til din praktik og dine arbejdsopgaver.
Instituttets praktikkoordinator skal godkende en praktikkontrakt før praktikopholdet begyndes. Kontrakten findes her:

https://intranet.ku.dk/filmogmedievidenskab_ka/uddannelsensforloeb/projektorienteretforloeb/Sider/default.aspx
Praktikopholdet skal mindst have et omfang, der svarer til 3 måneder på fuld tid. 

 

Praktikkontrakten skal afleveres underskrevet senest d. 15. august på  

praktik_mef@hum.ku.dk

Engelsk titel

Internship, Film and Media Studies

Uddannelse

Kandidat i Film og Medievidenskab

Målbeskrivelse

Film- og medievidenskab 2016, KA:
Projektorienteret forløb: HFMK03421E

Samundervisning med BA-tilvalg og KA

Fagelementet kan kun aflægges af studerende fra Film- og medievidenskab

Praktikkontrakten skal være underskrevet og afleveret senest 15. august.

Tilvalget kan ikke kombineres med valgfrie emner på Film- og Medievidenskab.

ECTS
30 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 9
  • Total
  • 9