KA-tilvalg: Kuratering/ udstillingsæstetik

Kursusindhold

Kurset har til hensigt at give den studerende kompetencer i udstillingsteori og udstillingspraksis med henblik på varetagelse af kurateringsopgaver i museums- og gallerisammenhæng m.v. Den studerende får mulighed for at tilegne sig viden om og erfaring med aktuel udstillingsæstetik, udstillingsmetode, udstillingsanalyse og udstillingspraksis (kuratering) inden for et kunst-, design- eller arkitekturhistorisk genstandsfelt med henblik på selvstændig eller gruppebaseret organisering, tilrettelæggelse og vurdering af en udstilling eller et delaspekt af en udstilling. Det er endvidere formålet med kurset at sætte den studerende i stand til at udvikle udstillingskoncepter, at formulere kuratoriske intentioner samt kritisk at forholde sig til disse. Endelig er det kursets formål at sætte den studerende i stand til ud fra et kendskab til udstillingstypologier metodisk at diskutere udstillingsæstetik samt at praktisere udstillingsanalyse. Kurset veksler mellem forelæsninger, øvelser, opgaver og udstillingsbesøg. Der forventes en stor og delvist selvorganiseret arbejdsindsats fra studerende, som skal arbejde i grupper uden for den egentlige undervisningstid.

Engelsk titel

Curating/exhibition aesthetics

Forelæsning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 293
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420