AFLYST!!! FILO, Valgfag 3: Værklæsning: MERLEAU-PONTY

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give et grundigt indblik i Merleau-Pontys fænomenologi, som den udvikler sig fra start til slut, fra kroppens tema over sprogets til verdens. Læsningen af hans værk skal desuden karakterisere forskellen til andre fænomenologer som Husserl og den unge Heidegger og dermed det særlige ved Merleau-Pontys tilgang til sine temaer og ved hans dialog med naturvidenskaben, litteraturen og kunsten. Forelæsningerne vil læg­ge de franske tekster til grund, først og fremmest Phénoménologie de la perception (1945) og Signes (1960) men også posthume udgivelser som Le visible et l'invisble (1964). De to førstnævnte foreligger i uddrag i dansk oversættelse som Kroppens fænomenologi (1997) og Om sprogets fænomenologi (1999), sidstnævnte er oversat til engelsk i sin helhed (The visible and the invisible, 1969). Franskkundskaber er ingen forudsætning for at følge kurset.

 

Engelsk titel

CANCELLED!!! FILO, Optinal 3: Central Philosophical Text: MERLEAU-PONTY

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2017-ordningen

Målbeskrivelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen:

Modul 10: Værklæsning: HFIB00731E

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2017-ordningen:

Modul 14: Værklæsning: HFIB10571E

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Total
  • 204,75