FILO, Valgfag 2: Filosofisk æstetik

Kursusindhold

Kurset giver indsigt i den filosofiske problematisering af kunst- og skønhedserfaringen på baggrund af teorier om den sanselige erkendelse, om billedets og kunstværkets ontologiske status samt om den kunstneriske praksis’ samfundsmæssige, institutionelle og kulturkritiske dimension. Efter en redegørelse for oldtidens og den middelalderlige forståelse af begreberne mimesis og skønhed, gør kurset opmærksom på udformningen af den moderne filosofiske æstetik og kunstfilosofi fra Baumgarten og Hume til Kant og Hegel. På denne baggrund bliver den studerende præsenteret for en række diskussioner, der med afsæt i moralkritikken (Nietzsche), fænomenologien (Heidegger, Merleau-Ponty), Frankfurterskolen (Adorno), transcendentalempirismen (Deleuze, Guattari) og den analytiske tradition (Dickie) åbner mulighed for en revurdering eller en decideret kritik af de gamle filosofisk-æstetiske paradigmer. Dette giver anledning til en refleksion over de tendenser, der inden for modernismen og samtidskunsten synes at fordre udarbejdelsen af nye kunstfilosofiske begreber. Målet er at opøve en evne til at arbejde historisk og tekstanalytisk med relevante filosofiske kilder samt en forståelse af centrale kunstteoretiske problemstillinger på baggrund af deres erkendelsesteoretiske, moralsk-filosofiske og politisk-filosofiske implikationer.

Undervisningen er baseret på både forelæsninger, der lægger op til diskussion, og seminarer, hvor de studerende får mulighed for at fremlægge og få feedback på deres projekter.

Engelsk titel

FILO, Optional 2: Philosophical Aesthetics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2017-ordningen

Målbeskrivelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen:

Modul 9: Valgfag 2, Filosofisk æstetik: HFIB00711E

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2017-ordningen:

Modul 2: Filosofisk æstetik: HFIB10551E

 

Der udarbejdes et kompendium med kursets tekster.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 42
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Total
  • 204,75