FILO, Modul 7: Fænomenologi, hermenutik og dekonstruktion

Kursusindhold

Kurset skal give et grundigt kendskab til tre af de skoler, der på afgørende vis har præget den europæiske filosofi, som den er mulig i dag. De tre retninger ligger i forlængelse af og udgør et korrektiv til hinanden og gennemgås i kronologisk rækkefølge. Først den klassiske fænomenologi med udgangspunkt i Husserl, udviklet videre af Heidegger og Merleau-Ponty, dernæst hermeneutikken med Gadamer som hovedkilde og til slut dekonstruktionen hos Derrida med dens efterspil hos Agamben. Under fænomenologien lægges der vægt på Husserls opgør med psykologismen, intentionalitetsbegrebet og hans begreber om reduktion, variation og konstitution, under hermeneutikken på Gadamers opfattelse af sproget som verdensanskuelse og verdensforhold, under Derrida på forskelstænkningen og bidraget til den humanvidenskabelige arkæologi.

Engelsk titel

FILO, Module 7: Phenomenology, Hermeneutics, and Deconstruction

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2017-ordningen

Kandidatsidefaget i Filosofi, 2018-ordningen

Målbeskrivelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen:

Modul 7: Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion: HFIB00671E

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2017-ordningen:

Modul 8: Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion: HFIB10511E

Kandidatsidefaget i Filosofi, 2018-ordningen:

Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion: HFIK04021E

Forelæsning og seminar

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordningen
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • Total
  • 409,5