ÅU FILO, Modul 4: Valgfag 1: Anvendt filosofi

Kursusindhold

Anvendt filosofi handler om at engagere en filosofisk faglighed i konkrete praksisfelter. Det kan eksempelvis være en sundhedsfaglig praksis, en pædagogisk praksis eller en politisk praksis. I anvendt filosofi er omdrejningspunktet, hvordan filosofien kan medvirke til reflekteret handling. Der er fokus på, at filosofien og praksisområderne beriger og nuancerer hinanden både mht. forståelse og handling.

I dette kursus starter vi med en belysning af, hvad anvendt filosofi er for en disciplin. Derefter gennemgår vi en række klassiske filosofiske tilgange så som princip-orienteret, ’common morality’ og dydsetik. Vi kommer her bl.a. ind på informeret samtykke inden for biomedicin, retfærdig fordeling og risikoanalyse. Vi fokuserer på en række hovedemner så som retfærdig krig, biomedicinsk etik, natursyn, bæredygtighed og Corporate Social Responsibility.

Den studerende arbejder med en selvvalgt problemstilling inden for hovedemnerne og skriver en hjemmeopgave.

Der henvises i øvrigt til studieordningen.

Underviser

Ekstern lektor Mette Ebbesen.

E-mail: meb@math.au.dk.

 

Engelsk titel

ÅU FILO, Module 4 Optional 1: Applied Philosophy

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen

Målbeskrivelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen:

Modul 4: Valgfag 1, Anvendt filosofi: HFIB00631E

 

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Total
  • 204,75