ÅU Argumentationsteori og metode

Kursusindhold

Modulet har til hensigt at give den studerende viden om centrale emner inden for moderne argumentationsteori, filosofisk argumentation samt videnskabelig ræsonneren. Ligeledes opnås indsigt i lang række centrale begreber, problemer, teknikker og metoder indenfor argumentationsteori og filosofisk argumentation. Der opnås indsigt i basal videnskabelig ræsonneren og beviskræfter indenfor empiriske videnskaber. Modulet har til hensigt at give den studerende færdigheder i: At analysere og evaluere argumenter med henblik på strukturbeskrivelser og følgerigtighed; at anvende differentierede analyse- og evalueringsredskaber på alle tekster, der indeholder argumentation; at identificere og diskutere forskellige vanskeligheder forbundet med argumentationsteoretisk analyse og evaluering; at anvende differentierede evalueringsstandarder, der er tilpasset teksten, som standarden appliceres på; at applicere teoretiske modeller på videnskabelig ræsonneren og at kunne identificere og diskutere forskellige vanskeligheder forbundet med videnskabelig ræsonneren.

 

Engelsk titel

ÅU FILO, Critical Reasoning and Philosophical Method

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen

 

Målbeskrivelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen:

Modul 3: Argumentationsteori og metode: HFIB00621E

 

Forelæsninger og seminarer

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordingen
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Seminar
  • 14
  • Undervisningsforberedelse
  • 162,75
  • Total
  • 204,75