AFLYST F. ARK Eksperimentel Arkæologi AFLYST

Kursusindhold

Kurset er opbygget af fire elementer: 1) Introduktion til forskningshistorie og teori, 2) Præsentation og diskussion af udvalgte ’case-studies’ i forelæsningsform, hvor den eksperimentel-arkæologiske metode og samspillet med de øvrige discipliner er centrale elementer, 3) en øvelsesrække med praktiske eksperimenter og teknologistudier samt 4) præsentation, diskussion og perspektivering af de udførte forsøg.

Kurset udbydes i samarbejde med Vikingeskibsmuseet i Roskilde og med Sagnlandet i Lejre.

Engelsk titel

CANCELLED F. ARK Experimental Archaeology CANCELLED

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Holdundervisning og øvelser.

En del af undervisningen vil foregå andre steder end på universitetet.
Grundfagsstuderende kan tage dette kursus som tilvalg under eget fag.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0