F. ARK Bachelorprojekt

Kursusindhold

BA-projektet omfatter bearbejdning og analyse af et primært arkæologisk, materiale, som fortrinsvis indhentes på lokale, kulturhistoriske museer. Relevant undervisning i forhold til den metodiske og teoretiske analyse samt vejledning i grupper og individuelt.

Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Forhistorisk arkæologi

Holdundervisning i form af kollokvier, herunder en afsluttende mundtlig præ-
sentation af projektet, samt individuel vejledning.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forelæsninger
 • 42
 • Vejledning
 • 14
 • Forberedelse
 • 28
 • Projektarbejde
 • 140
 • Total
 • 252