F. ARK Periodekursus 4

Kursusindhold

Danmark og Nordeuropa i førromersk, romersk og ældre germansk jernalder. Perioden fra de 500 f.Kr. til 550 e.Kr.
Se kursusprogrammet på kursushjemmesiden.

Engelsk titel

F. ARK Archaeology, period 4

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Forelæsninger, seminarer, øvelser over periodernes genstandsmateriale og øvrige kilder, samt ekskursioner.

Kurset kan ikke tages som tilvalg.

Ud over de faste ugentlige forelæsninger vil der på andre ugedage være en række genstandsøvelser (bl.a. i Nationalmuseets lokaler i Ørholm) og mindre ekskursioner i HT-området (transportudgifter i den forbindelse må påregnes)

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Pensum: 1000 normalsider (+/- 5%)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0