ARK. Arkæologisk tema A - dokumentation og analyse

Kursusindhold

Kurset skal introducere de studerende til avanceret feltarkæologisk metode og efterfølgende bearbejdning af data. Kurset er baseret på forelæsninger, øvelser og demonstrationer i felten og i laboratorium. Øvelser omfatter bl.a. elektronisk opmåling og rumlig analyse i GIS program. Desuden feltøvelser i jordartskarakteristik, mosegeologi og udtagning af prøver til naturvidenskabelige analyser. Demonstrationer og øvelser kan omfatte hele dage, og der må påregnes udgifter til transport.

Engelsk titel

ARK. Archaeological topic A - documentation and analysis

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi.

Kurset er baseret på forelæsninger, øvelser og demonstrationer i felten og i laboratorium.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0