Projektorienteret forløb

Kursusindhold

Studerende kan tage et projektorienteret forløb og udføre projekter eller opgaver for en virksomhed, organisation eller myndighed. Den studerende finder selv arbejdsplads til forløbet.

I det projektorienteret forløb skal den studerende afprøve og udvikle sine akademiske kompetencer ved at udføre konkrete opgaver på arbejdspladsen.

Under forløbet på arbejdspladsen har den studerende en vejleder på universitetet. Den studerende afslutter forløbet med en skriftlig eksamen, hvori der bl.a. indgår en organisationsanalyse.

Engelsk titel

Academic Internship

Projektorienteret forløb på en arbejdsplads og vejledning. Vejledningen vil evt. foregå i grupper.

Anbefalet litteratur: Jørgen Frode Bakka & Egil Fivelsdag: Organisationsteori (6. Udgave). Handelshøjskolens Forlag, København 2014 samt pensum fra det forberedende kursus i august. Dertil skal du selv finde relevant litteratur til din eksamensopgave.

Et projektorienteret forløb skal forhåndsgodkendes inden du starter. Du skal udarbejde en kontrakt, arbejdsbeskrivelse og studieplan som sendes til annavj@hum.ku.dk i en ansøgning om forhåndsgodkendelse senest den 15. august for ophold i efteråret eller 15. januar for ophold i foråret. Læs mere på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​engelsk_ka/​uddannelsensforloeb/​projektorienteretforloeb/​Sider/​default.aspx

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Projektorienteret forløb kan bruges til følgende eksamener:
HENB10361E, enkeltstående BATV
HENK04031E, grundfag Engelsk KA
HENK04401E, grundfag Engelsk KA
HFRK03891E, grundfag Fransk KA
HFRK04101E, grundfag Fransk KA
HITK04261E, grundfag Italiensk KA
HITK04401E, grundfag Italiensk KA
HSPK03941E, grundfag Spansk KA
HSPK04151E, grundfag Spansk KA
HTYK03891E, grundfag Tysk KA
HTYK04101E, grundfag Tysk KA
HPOK03541E, grundfag Portugisiske og Brasilianske studier KA
HPOK03701E, grundfag Portugisiske og Brasilianske studier KA
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 2
  • Praktik
  • 420
  • Total
  • 422