ESK, Vestgrønlandsk grammatik, alle (KA) (F19)

Kursusindhold

Afhængig af modul arbejdes der med dialogøvelser og tekstforståelse ud fra læst grønlandsk eller dansk tekst; oversættelse fra grønlandsk-dansk, og dansk-grønlandsk, grønlandsk tekstproduktion og dansk referat af grønlandsk tekst, samt grammatiske øvelser knyttet til lingvistiske beskrivelser med udgangspunkt i grønlandsk

Engelsk titel

Westgreenlandic grammar with linguistics

Uddannelse

KA-uddannelsen i Eskimologi 2008

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning:

Vestgrønlandsk grammatik med lingvistik (fagelementkode HESK03381E)

Vestgrønlandsk grammatik med tekstlæsning (fagelementkode HESK03321E)

Vestgrønlandsk grammatik med tekstproduktion (fagelementkode HESK03351E)

 

Afhængig af kursustype: Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Holdundervisningen omfatter for eksempel forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (træning i udtale og samtale). Dialogskabende studenteroplæg er en integreret del af undervisningen. Eller:
Holdundervisning med forelæsninger, tekstlæsning, tekst- og opgavegennemgang eller:
Vejledning med gennemgang af tekst og materiale samt opgaveskrivning

Skal have BA på uddannelsen i Eskimologi eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 155,25
  • Forelæsninger
  • 28
  • Eksamen
  • 23
  • Total
  • 206,25