ESK, Mundtlig vestgrønlandsk, alle (KA) (F19)

Kursusindhold

Afhængig af modul arbejdes der med dialogøvelser og tekstforståelse ud fra læst grønlandsk eller dansk tekst; Der er gruppearbejde som bearbejder mundtlig færdighed.  

Engelsk titel

Oral Westgreenlandic 1

Uddannelse

KA-uddannelsen i Eskimologi 2008

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning:

Mundtlig vestgrønlandsk 1 (fagelementkodeHESK03311E)

Mundtlig vestgrønlandsk 2 (fagelementkode HESK03342E)

Mundtlig vestgrønlandsk 3  (fagelementkode HESK03372E)

Afhængig af kursustype: Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Holdundervisningen omfatter for eksempel forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (træning i udtale og samtale). Dialogskabende studenteroplæg er en integreret del af undervisningen. Eller:
Holdundervisning med forelæsninger, tekstlæsning, tekst- og opgavegennemgang eller:
Vejledning med gennemgang af tekst og materiale samt opgaveskrivning

Skal have BA på uddannelsen i Eskimologi (og indianske sprog og kulturer) eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.
Holdundervisningen omfatter for eksempel forelæsninger, glosetræning,
tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser
(træning i udtale og samtale). Dialogskabende studenteroplæg er en integreret
del af undervisningen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 206,25