AFLYST, ESK, Eskimologisk teori og metode (E18)

Kursusindhold

Kurset behandler udvalgte felter inden for eskimologisk teori og metode. På baggrund af monografilæsning, vil der blive udbudt forelæsninger og diskussion af centrale teoretiske og metodiske problemstilliner. Kurset aftales i samarbejde med de studerende, og det forventes, at de bidrager til undervisningen f.eks. i form af studenteroplæg og gruppearbejde. Der arbejdes endvidere med opgavediskussioner, akademisk skrivning, projektstyring og litteratursøgning.

Engelsk titel

Eskimological theories and methods

Uddannelse

KA-studieordning for kandidatuddannelsen i Eskimologi, 2008

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning:
Komparativt eskimologisk emne (fagelementkode HESK03331E)
Teoretisk eskimologisk emne (fagelementkode HESK03361E)
Samfunds- og kulturanalytisk eskimologisk emne (fagelementkode HESK03431E)

Holdundervisning/​seminarundervisning eller undervisning givet i form af
vejledning.

Skal være indskrevet på KA uddannelsen i Eskimologi eller KA tilvalg

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Total
  • 412,5