ESK, Vestgrønlandsk oversættelse, grammatik og kommunikation A (F19)

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 • Oversætte en let dansk tekst til forståeligt, sammenhængende og korrekt vestgrønlandsk.
 • Oversætte en let vestgrønlandsk tekst i den nuværende retskrivning til korrekt dansk.
 • Forholde sig sikkert og analytisk til den vestgrønlandske grammatik med udgangspunkt i generelle syntaktiske og morfologiske teorier.
 • Beherske retskrivningsnormerne i vestgrønlandsk.
 • Udføre korrekt bøjning af substantiver, verber og pronominer.
 • Vise fortrolighed med de almindelige orddannelsesprincipper og syntaktiske konstruktioner, herunder anvende de hyppigst forekommende affikser.
 • Føre en enkel samtale på vestgrønlandsk.
Engelsk titel

West Greenlandic translation, grammar and communication A

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Tilvalgsstudiet på BA-niveau i eskimologi og arktiske studier, 2007

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Vestgrønlandsk oversættelse, grammatik og kommunikation A, (fagelementkode HESB00661E)

Tilvalg 2007-ordning:
Vestgrønlandsk oversættelse og grammatik (fagelementkode HESB10071E)

Vestgrønlandsk kommunikation I (fagelementkode HESB10081E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver. Holdundervisningen omfatter glosetræning, tekst-læsning, oplæsning, oversættelse, grammatisk analyse samt øvelser (fx stile-øvelser samt træning i udtale og samtale).

Undervisningsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt. En liste over bøger vil ligeledes blive distribueret.

Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 304,5
 • Forelæsninger
 • 84
 • Eksamen
 • 24
 • Total
 • 412,5