ESK, Arktis som region (F19)

Kursusindhold

Eksaminanden

 • demonstrerer indsigt i nutidige arktiske problemstillinger (fx region-building, industrialisering,militarisering, klimaændringer, urbanisering, turisme og sundhed)
 • forstår og kontekstualiserer væsentlige problemstillinger og processer knyttet til arktiske samfund
 • forstår centrale begreber knyttet til studiet af samfunds- og kulturforhold i Arktis
 • har basale færdigheder i kritik af fremstillinger af problemstillinger og kan diskutere fremstillingerne.
 • viser basal indsigt i de akademiske redskaber og benytter dem ved skriftlig og mundtlig formidling på en klar og sammenhængende måde.
Engelsk titel

Arctic as a region

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

BA tilvalg i Eskimologi og Arktiske studier, 2007

KA i Eskimologi, 2008

Målbeskrivelse

BA 2015 studieordning:
Arktis som region (fagelementkode HESB00631E)

BA 2007-tilvalgsording:
Eskimologisk Emne A (fagelementkode HESB10021E)
Eskimologisk Emne B (fagelementkode HESB10061E)
Eskimologisk Emne C (fagelemnetkode HESB10041E)

KA 2008-studieordning:
Samfunds- og kulturanalytisk eskimologisk emne (fagelementkode HESK03431E)

Forelæsninger og tekstdiskussioner

Undervisningsmateriale vil være tilgængeligt som masters eller være online

Eksamen består i en mundtlig sagsfremstilling med efterfølgende dialog på baggrund af en på forhånd afleveret skriftlig synopsis.
Der forventes et stort studenterengagement, og der må regnes med meget forberedelse til studenteroplæg.

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse
 • 171,25
 • Total
 • 206,25