AFLYST, ESK, Mundtlig vestgrønlandsk, alle (KA) (E18)

Kursusindhold

Afhængig af modul arbejdes der med dialogøvelser og tekstforståelse ud fra læst grønlandsk eller dansk tekst; Der er gruppearbejde som bearbejder mundtlig sprogfærdighed.

Engelsk titel

Westgreenlandic language

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Eskimologi 2008-ordningen

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning:

Vestgrønlandsk sprog 1: Mundtlig vestgrønlandsk 1, (fagelementkode HESK03311E)

Vestgrønlandsk sprog 2: Mundtlig vestgrønlandsk 2, (fagelementkode HESK03342E)

Vestgrøndlandsk sprog 3: Mundtlig vestgrønlandsk 3, (fagelementkode HESK03372E)

Afhængig af kursustype: Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Holdundervisningen omfatter for eksempel forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (træning i udtale og samtale). Dialogskabende studenteroplæg er en integreret del af undervisningen. Eller:
Holdundervisning med forelæsninger, tekstlæsning, tekst- og opgavegennemgang eller:
Vejledning med gennemgang af tekst og materiale samt opgaveskrivning

Pensum: Se studieordningen KA 2008

Skal have BA på uddannelsen i Eskimologi (og indianske sprog og kulturer) eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.

Pensum: Se studieordningen KA 2008

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 206,5