ESK, Det koloniale Grønland (F19)

Kursusindhold

Kurset indfører den studerende i centrale samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger relateret til kolonitidens Grønland, dvs. perioden fra 1721-1950. Der vil være bl.a. været fokus på de koloniale institutioner, mission og handel, samt lokal deltagelse. Generelle diskussioner (bl.a. i relation til postkolonial teori, historisk antropologi og etnohistorie): dansk kolonialisme i komparativt perspektiv, asymmetriske magtrelationer, institutionaliserede kulturmøder, urbanisering mv.

Engelsk titel

Colonial Greenland

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

BA tilvalg i Eskimologi og Arktiske studier, 2007

KA i Eskimologi, 2008

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:

Det koloniale Grønland (fagelementkode HESB00621E)

BA 2007-tilvalgsording:
Eskimologisk Emne A (fagelementkode HESB10021E)
Eskimologisk Emne B (fagelementkode HESB10061E)
Eskimologisk Emne C (fagelemnetkode HESB10041E)

KA 2008-studieordning:
Samfunds- og kulturanalytisk eskimologisk emne (fagelementkode HESK03431E)

Holdundervisning med forelæsninger og aktiv inddragelse af de studerende i form af studenteroplæg, øvelser og tekstdiskussioner.

Masters til kopiering.

Skal være indskrevet på BA-uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA- eller KA-nivea

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 377,5
  • Forelæsninger
  • 35
  • Total
  • 412,5