ESK, Det moderne Grønland (E18)

Kursusindhold

Grønland markerer sig stadigt stærkere og mere selvstændigt i forhold til Danmark og omverdenen. Kurset indfører den studerende i centrale samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger relateret til det moderne Grønland. Efter næsten 250 års status som dansk koloni har Grønland i gennem de sidste 50 år været karakteriseret af afkoloniserings- og nationsdannelsesprocesser. Med udgangspunkt i aktuelle temaer relateret til globalisering, internationale organisationer, miljø, kultur & kommunikation, økonomi, styreformer og politik diskuteres udviklingens problemkomplekser og identitetsdiskurser i et sammensat og flerkulturelt samfund. Diskussionerne vil endvidere relatere sig til nyere primært antropologiske teorier inden for disse områder. I tilknytning til forelæsningerne vises en filmrække ligesom der arbejdes i temagrupper.

Engelsk titel

Contemporary Greenland

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

BA tilvalg i Eskimologi og Arktiske studier, 2007

KA i Eskimologi, 2008

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning

Det moderne Grønland (valgfag) (fagelementkode HESB00641E)

BA 2007-tilvalgsordning

Eskimologisk emne A (fagelementkode HESB10021E)

Eskimologisk emne B (fagelementkode HESB10061E)

Eskimologisk emne C (fagelementkode HESB10041E)

KA 2008 tilvalg

Samfunds- og kulturanalytisk eskimologisk emne (fagelemenktode HESK03431E)

Holdundervisning med forelæsninger og aktiv inddragelse af de studerende i form af studenteroplæg og tekstdiskussioner.

Masters til kopiering.

Eksamen:
BA-uddannelsen: Fri hjemmeopgave på 12-15 normalsider.
BA-tilvalg (A & B): Fri hjemmeopgave på maksimalt 15 normalsider.
BA-tilvalg (C): Fri hjemmeopgave på maksimalt 15 normalsider samt en bunden mundtlig dialog med udgangspunkt i hjemmeopgaven.
KA-tilvalg: Fri hjemmeopgave på 22-25 normalsider.

Skal være indskrevet på BA-uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA- eller KA-niveau.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 140
 • Forelæsninger
 • 35
 • Eksamen
 • 186,5
 • Praktiske øvelser
 • 49,5
 • Vejledning
 • 1,5
 • Total
 • 412,5