ESK, Vestgrønlandsk Sprogfærdighed (E18)

Kursusindhold

Kurset kvalificerer den studerende til at:

 • anvende centrale dele af den vestgrønlandske grammatik med  udgangspunkt i generelle syntaktiske teorier.
 1.  
 • anvende det basale ordforråd med rimelig sikker brug af rigtige verbalbøjninger og possessive nominalbøjninger.

 • føre en simpel dialog på vestgrønlandsk.

 • formulere simple tekster på vestgrønlandsk sikkert
Engelsk titel

Westgreenlandic Language Skills

Uddannelse

Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Tilvalgstudier på BA-niveau i Eskimologi og Arktiske studier, 2007

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Vestgrønlandsk sprogfærdighed, (fagelementkode HESB00651E )

BA-tilvalg 2007-ordning:
Vestgrønlands sprogfærdighed, (fagelementkode HESB10031E)

 

 

Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver, hvor der bla. fokuseres på grønlandsk skriftlig formuleringsevne. Holdundervisningen omfatter fx forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (træning i udtale og samtale) samt gennemgang og analyse af grammatik. Dialogskabende studenteroplæg er en integreret del af undervisningen.

I undervisningen anvendes bogen ”Grønlandske læsestykker” (Christian Berthelsen). Derudover anvendes ”Grønlandsk tilhængsliste” (Lise Lennert Olsen og Birgitte Hertling), ”Oqaatsit” (ordbog), "Grønlandsk grammatik" (Stig Bjørnum) og "Opgaver til grønlandsk" (Stig Bjørnum). Sidstnævnte kan erhverves i kompendieform. Endvidere anvendes ”Iluliarsuup ataani. Ministeriet for Grønland” (Karl Kruse). Endelig anvendes ”Understanding syntax” (Maggie Tallerman)

BA-uddannelsen: Underviser fastsætter et pensum bestående af:
a) centrale dele af den grønlandske grammatik på et niveau, i et omfang og med et indhold svarende til for eksempel kapitel 1-8 i Grønlandsk Grammatik (Stig Bjørnum 2003) samt litteratur om elementær syntaks på et niveau, i et omfang og med et indhold svarende til Understanding Syntax (Maggie Tallerman 2011)
b) lette grønlandske tekster fra det fra det 20. eller 21. århundrede på 25 normalsider.

Tilvalgs-uddannelsen: Eksamensberettiget underviser fastsætter et pensum bestående af centrale dele af den grønlandske grammatik på et niveau, i et omfang og med et indhold svarende til for eksempel kapitel 19-45 i Stig Bjørnums øvelseshæfte samt litteratur om elementær syntaks på et niveau, i et omfang og med et indhold svarende til Per Anker Jensen (1985) ”Principper for grammatisk analyse”.

Skal være indskrevet på BA-uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau. Bestået Vestgrønlandsk sprogintroduktion I og II eller tilsvarende prøver.

Eksamen BA-niveau: Porteføljeprøve i løbet af semesteret bestående af: 1) To bundne hjemmeopgaver (Min. 3/4 normalside hver) og en fri mundtlig prøve (15 minutters dialog).
Eksamen tilvalgs-niveau: se studieordningen s. 16-17.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Praktiske øvelser
 • 42
 • Forberedelse
 • 328,5
 • Forelæsninger
 • 42
 • Total
 • 412,5