ESK, Inuit Kultur og Samfund (E18)

Kursusindhold

Kurset giver et oversigtligt kendskab til kultur- og samfundsforhold blandt inuit i Grønland, Canada, Alaska og Sibirien i historisk såvel som i nyere tid. De for eskimologien relevante teorier, metoder og diskussioner introduceres, og der gives en indføring i fagets håndbøger og øvrige litteratur. Der arbejdes ligeledes med opgaveskrivning og mundtlige foredrag, som en del af den aktive undervisningsdeltagelse.

Engelsk titel

Inuit Culture and Society

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Tilvalgsstudiet på BA-niveau i Eskimologi og Arktiske Studier, 2007

 

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Inuit kultur og samfund (fagelementkode HESB00611E)

BA tilvalg 2007-studiordning:
Inuit kultur og samfund I (fagelementkode HESB10051E)

Inuit kultur og samfund II (fagelementkode HESB10011E )

 

Holdundervisning med forelæsninger og tekstdiskussioner, aktiv deltagelse fra studerende med kortere oplæg, samt opgavefeedback.

Mastere til kopiering

Der er mange tekster på engelsk og et obligatorisk pensum på 900-1000 normalsider

Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.

Eksamen
BA uddannelsen: Bunden skriftlig hjemmeopgave på 5-6 sider (der gives 7 dage til besvarelsen). For at kunne gå til den ordinære eksamen, skal den studerende være undervisningsaktiv ved at gennemføre en procesopgave (4-5 sider) og et foredrag (10-15 minutter).

BA tilvalg: Fri skriftlig hjemmeopgave på 9-11 normalsider med bundet pensum på 900 normalsider og 500 normalsiders frit pensum.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 286
  • Forelæsninger
  • 70
  • Eksamen
  • 56,5
  • Total
  • 412,5