ESK, Vestgrønlandsk sprogintroduktion 2 (F19)

Kursusindhold

I begynderundervisningen i grønlandsk er hovedvægten lagt på den mundtlige sprogindlæring, men der arbejdes også med læse- og skrivefærdighed samt med oversættelse. Den grønlandske grammatik gennemgås i hovedtrækkene.

Undervisningen skal styrke den studerendes evne til at:

 • udtale og forstå elementær vestgrønlandsk
 • oplæse og oversætte enkle vestgrønlandske tekster uden større grammatisk og leksikal kompleksitet til dansk,
 • forstå og anvende grundlæggende vestgrønlandske gloser,
 • foretage sikre opslag i skriftlige hjælpemidler,
 • forstå elementær vestgrønlandsk grammatik (herunder syntaks og morfologi),
 • forstå elementær fonetik.
Engelsk titel

West Greenlandic Language Foundation 2

Uddannelse

BA studieordning i Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

BA tilvalg-studieordning i Eskimologi og Arktiske Studier, 2007

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Vestgrønlandsk sprogintroduktion II (Fagelementkode HESÆ00021E)

BA 2007-tilvalgsordning:
Vestgrønlandsk sprogintroduktion II (Fagelementkode HESB00431E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver. Holdundervisningen omfatter glosetræning, tekst-læsning, oplæsning, oversættelse, grammatisk analyse samt øvelser (fx stile-øvelser samt træning i udtale og samtale). I undervisningsforløbet udleveres der min. fire hjemmeopgaver til selvstændig besvarelse.

I undervisningen anvendes bogen "Læsestykker i grønlandsk" (Christian Berthelsen 1980), samt andre tekster. Derudover anvendes "Grønlandsk tilhængsliste" (Lise Lennert Olsen og Birgitte Hertling, 2011), "Oqaatsit”, (ordbog Gl-Dk) (Christian Berthelsen et al. 2010), Ordbogen - dansk/grønlandsk (Robert Petersen og Kirsten Gade Jones 2011), "Grønlandsk grammatik" og "Opgaver til grønlandsk" (begge af Stig Bjørnum 2012) samt undervisningsmateriale i kopiform.

Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller tilvalgsstudiet på BA-niveau.

Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 24
 • Forberedelse
 • 290,5
 • Forelæsninger
 • 98
 • Total
 • 412,5