Engelsk - Oversættelse introduktion (KATV)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

  • demonstrere viden om oversættelsesteori
  • oversætte en ikke-teknisk tekst fra dansk til engelsk, således at oversættelsen både viden om og selvstændig tilgang til løsning af en oversættelsesopgave og viser semantisk og stilistisk præcision i forhold til den stillede opgave, så den fremstår grammatisk og ortografisk korrekt.
Engelsk titel

English - Introduction to Translation (KATV)

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 14
  • Forberedelse
  • 190,75
  • Total
  • 204,75