Fælles - Oversættelsesprofil - Oversættelse i teori og praksis

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til begreber, retninger og strategier inden for oversættelsesteori og –praksis. Såvel overordnede som mere specifikke sproglige, litterære eller historisk-kulturelle problemstillinger præsenteres og diskuteres, som fx: Hvilket syn har forskellige perioder og kulturer haft på oversættelsespraksis? Hvor ”fri” eller ”tro” kan en litterær oversætter være i forhold til originalteksten? Hvilke særlige problemer knytter sig til billedmedieoversættelse? Hvor står oversætteren i forhold til politisk og/eller ideologisk ladede tekster? Hvordan oversætter man i en postkolonial kontekst? Kan de forskellige sprog, med deres strukturelle og retoriske forskelle, overhovedet udtrykke det samme? Hvad betyder maskinoversættelse for oversætterens arbejde? Kurset sigter på at opøve den studerendes evne til at reflektere over disse spørgsmål, samt at styrke oversættelsespraksis og oversættelseskritik gennem arbejdet med konkrete tekster.

Engelsk titel

Translation in Theory and Practise

Kurset vil omfatte ugentlige lektioner á 3-4 timer, vekslende mellem forelæsninger og holdundervisning med diskussion, øvelser i timen, og egen oversættelse/​oversættelseskritik som hjemmearbejde (gruppe/individuelt), samt mundtlige oplæg ved de studerende.

  • Jeremy Munday: Introducing Translation Studies. Theories and Applications, Routledge 2016 (4th revised edition). Fås i Academic Books.
  • Elektronisk kompendium med primærtekster vil ligge i Absalon ved semesterstart.

Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende fra andre institutter (kendskab til mindst ét fremmedsprog på højt niveau er dog en forudsætning). Det kan tages som 1. modul på Oversættelsesprofilen/​tilvalget eller frit emnekursus (15 eller 7,5 ECTS). Studerende der skriver speciale kan følge kurset, under forudsætning af at der er plads.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, Portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 9. januar 2019
Studerende på Oversættelsesprofilen/​tilvalget, samt studerende der tager kurset som Engelsk KA-emne, skal aflægge Portfolio-eksamen, bestående af
a) En kommenteret oversættelse (ca. 5 sider – aflevering slut november)
b) Et mundtligt oplæg (abstract, slides og refleksionspapir indgår i portfolioen, 5-8 sider – oplæg aflægges i grupper og fordeles over semesteret)
Afsluttende hjemmeopgave, omhandlende en særlig problemstilling indenfor pensum, eksemplificeret gennem egen oversættelse eller oversættelseskritik (11-15 sider – afleveres start januar).
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 353,5
  • Total
  • 409,5