Fælles - Europaprofil: Europas kulturelle identiteter 1

Kursusindhold

Europaforestillinger. Hovedtræk i den europæiske identitetsdannelse

Diskussionen om ”Europa” er, blandt mange andre ting, diskussionen af en idé – en idé med dybe rødder. Med afsæt i dens aktuelle relevans studerer vi nogle af de mest centrale dokumenter der har reflekteret over Europa som kulturel og politisk enhed (bl.a. fra utopier og statsteorier, den paneuropæiske bevægelse, bestræbelser om et latinsk rige, den europæiske integration efter anden verdenskrig m.m.). Teoretisk-metodisk orienterer vi os indenfor idé- og begrebshistorie, kulturel erindring og myteforskning. Vi vil læse både idéhistoriske klassikere og aktuelle debatter, analysere litteratur, symboler og den aktuelle presse. Målet er at finde ud af om Europa som idé overhovedet kan bestemmes – og hvordan dynamikken i den europæiske identitetsdannelse har præget os og forsat præger vores selvforståelse. Kurset har også en praktisk dimension: vi vil lære om forskellige læse-, arbejds- og formidlingsformer. Emnet er relevant for alle som vil arbejde med deres studie indenfor en europæisk ramme – fx i europæiske institutioner, som praktikant på en ambassade i udlandet, med kulturudveksling, europæisk politik, diplomati, handel m.m. Det egner sig også godt for alle med en grundlæggende interesse i idéhistorie og international perspektivering af deres eget fag. Læsestoffet vil være på originalsprog (hovedsageligt ENGEROM-sprog) med oversættelse så vidt som muligt til enten ens studiesprog, dansk eller engelsk.

Engelsk titel

Cultural Identities in Europe 1

Holdundervisning

De fleste artikler m.m. vil blive lagt på Absalon. Følgende bøger anbefales anskaffet enten på originalsproget eller på dansk eller engelsk oversættelse: Thomas More, Utopia; Immanuel Kant, Den evige fred, Jürgen Habermas/Joseph Ratzinger (=pave Benedikt XVI): Fornuft og religion. Sekulariseringens dialektik; Voltaire, Candide; Karl Marx/Friedrich Engels, Det kommunistiske manifest; Hannah Arendt, Om revolution; José Ortega y Gasset, Massernes oprør; Rom-Traktaten (gratis download hos Folketingets EU-oplysning)

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, En samlet portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 9. januar 2019
Portfolioen består af:
• Et mundtligt oplæg (vægtes ¼): abstract (½ -1 side med kort beskrivelse af oplæg) afleveres 1 uge før det mundtlige oplæg holdes. 10 minutters mundtligt oplæg med ppt-slides eller lign. Og 10 minutter respons fra holdet. 2 siders refleksionspapir (refleksioner over egen indsats og efterfølgende respons fra holdet) afleveres 1 uge efter mundtligt oplæg. (Abstracts, slides, refleksionspapir indgår i portfolioen, i alt 5-8 sider).
• En kort skriftlig opgave/essay, ca. 5 sider (vægtes ¼): en anmeldelse af en bog, som er relevant for det pågældende kursus
• En længere afsluttende hjemmeopgave, 11- 15 sider (vægtes ½)
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse
  • 367,5
  • Total
  • 409,5