Fælles - Frit emne: Europas kulturelle identiteter 2

Kursusindhold

Europæisk auteurfilm - teori og historie

Ideen om filminstruktøren som 'auteur', dvs. som original kunstner, der udtrykker sig med en egen stil i filmens sprog og som har fuld kontrol over skabelsen af sine film, opstod i Frankrig efter 2. Verdenskrig og har haft en central rolle i europæisk kulturpolitik. Med udgangspunkt i auteur-teorien og de dertil knyttede diskussioner skal vi i dette kursus stifte bekendtskab de banebrydende strømninger og de nationale 'skoler' i den europæiske auteur-film fra 1945 til ca. 1990, gennem analyse af eksemplariske og særligt fremragende film fra den italienske neorealisme, den franske Nouvelle Vague, den nye tyske bølge, den britiske socialrealisme, østeuropæisk film før murens fald, ’ny østrigsk film’ og dansk dogme-film. Også de store enere Ingmar Bergman og Luis Buñuel vil være repræsenteret. I analyserne af de enkelte film vil vi se på instruktørernes brug af filmsprogets mange aspekter, men også på den historiske kontekst, de er opstået i og på den film- og kulturhistoriske sammenhæng, de indgår i. Disse auteur- eller art film giver tilsammen til et komplekst billede af Europas politiske og kulturelle udvikling efter 2. Verdenskrig, af europæisk diversitet og sammenhæng på én og samme tid.

 

Film: Rossellini: Roma, città aperta, Alain Resnais: Hiroshima, mon amour, Godard: A bout de souffle, A. Varda: Cléo a 5 de 7, Buñuel: Viridiana, Fellini: 8 1/2, Bergman: Persona, L. Anderson: if…., R. W. Fassbinder: Angst essen Seele auf, Tarkovskij: Zerkalo (Spejlet), Mike Leigh: Naked, Lars von Trier: Europa, Michael Haneke: 71 Fragmente einer Kronologie des Zufalls. Filmene ses hjemmefra, eller ved forudgående visning på universitetet, efter nærmere aftale. En del kan ses på Filmstriben via biblioteket.

Engelsk titel

Cultural Identities in Europe 2

Holdundervisning

Kristin Thompson/David Bordwell: Film History: An Introduction, 3rd. edition 2010 (eller senere), Thompson/ Bordwell, Film Art: An Introduction, 9th edition eller senere, kan begge købes billigt brugt. Hertil kommer teoretiske tekster samt sekundærlitteratur, som stilles til rådighed via Absalon.

Filmene vil blive vist på originalsproget, med engelske eller danske undertekster. Det fælles materiale (teori, filmhistorie, analysebegreber) vil primært være på dansk eller engelsk, enkelte sekundærtekster dog også på de øvrige hovedsprog.

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Portfolio, Portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 12. juni 2019
Portfolioeksamen, hvori indgår 2 mindre opgaver på 3-4 sider, i form af hjemmeopgave og/eller mundtligt oplæg med handout og efterfølgende opsummering, samt én større hjemmeopgave på 15 sider.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse
  • 367,5
  • Total
  • 409,5