Fælles - Frit emne - Særligt studeret emne/område inden for oversættelsesstudier

Kursusindhold

Kurset vil sætte fokus på de særlige etiske og praktiske udfordringer der er forbundet med oversættelse i en politisk/idelogisk kontekst, inden for forskellige genrer/medier, skønlitteratur, nyhedsoversættelse, sagtekster, børnelitteratur, samt audiovisuelle tekster (film, tv, internettet). Vi vil komme ind på en række spørgsmål vedr.:

 • Oversættelse og censur/ytringsfrihed
 • Oversættelse og etik
 • Aktivistisk oversættelse (fx postkolonial og feministisk oversættelsesteori og -praksis)
 • Oversættelse i konfliktsituationer (krig, retssager, etc.)
 • Normer og forventninger vs. Oversættelse i praksis
 • Sprogpolitik, fx i EU og andre internationale organisationer 
 • Sprog og identitet, herunder sprogdød
 • 'Dårligt sprog' som politisk virkemiddel
 • Baggrundsviden og terminologi
 • Etc. etc.

 

Kurset sigter på at opøve den studerendes evne til at reflektere over disse spørgsmål, samt at styrke oversættelsespraksis og oversættelseskritik gennem arbejdet med konkrete tekster.

Engelsk titel

Special Topic/Area within Translation Studies

Kurset vil omfatte ugentlige lektioner á 3-4 timer, vekslende mellem forelæsninger og holdundervisning med diskussion, øvelser i timen, oplæg ved de studerende, og egen oversættelse/​oversættelseskritik som hjemmearbejde (gruppe/individuelt). Vi planlægger besøg til relevante institutioner ude i byen.

Elektronisk kompendium med primærtekster vil ligge i Absalon ved semesterstart.

Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende fra andre institutter (kendskab til mindst ét fremmedsprog på højt niveau er dog en forudsætning). Det kan tages som 2. modul på Oversættelsesprofilen/​tilvalget eller frit emnekursus (15 eller 7,5 ECTS). Studerende der skriver speciale kan følge kurset, under forudsætning af at der er plads.
Kurset ligger i forlængelse af kurset i efteråret 2018 ”Oversættelse i teori og praksis: En oversigt over centrale begreber, problemstillinger og skoler inden for oversættelsesstudier”. Har man ikke fulgt dette kursus, kan man med fordel orientere sig i grundbogen fra efteråret: Jeremy Munday (2016): Introducing Translation Studies. Theories and Applications. 4. edition (fås i Academic Books).

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Portfolio, Portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 12. juni 2019
Studerende på Oversættelsesprofilen/​tilvalget, samt studerende der tager kurset som Engelsk KA-emne, skal aflægge Portfolio-eksamen, bestående af
• Redegørelse for problemfelt og foreløbig problemformulering (2 sider – aflevering slut april)
• Kommenteret litteraturliste og begrundelse for valg af tekst til oversættelse/​oversættelseskritik (3 sider – aflevering midt maj)
Afsluttende hjemmeopgave, omhandlende en særlig problemstilling indenfor kursets emnefelt, eksemplificeret gennem egen oversættelse eller oversættelseskritik (25 sider – aflevering første/anden uge af juni).
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 353,5
 • Total
 • 409,5