Engelsk - Skriftlig formidling (BATV)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • skrive et essay inden for den akademiske tradition
 • kommunikere sine tanker i en klar, logisk struktur med et konsekvent note- og referencesystem, udtrykt i et korrekt og idiomatisk engelsk
 • forstå stilleje, skriftgenrer, sproglig struktur og basal sproglig terminologi 
 • benytte relevante hjælpemidler for skriftlig formidling
Engelsk titel

English - Skriftlig formidling (BATV)

Forelæsning og holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Total
 • 204,75