Engelsk - Engelsksproget litteratur 2 (BATV)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • placere de opgivne tekster og forfattere i litterære og kulturelle sammenhænge
 • redegøre for hovedtræk af de engelsksprogede litteraturer fra 1800 og frem
 • redegøre for litterær terminologi og tekstanalytiske grundbegreber
 • strukturere et mundtligt oplæg om et litterært emne klart og præcist.
Engelsk titel

English - Literature in English 2 (BATV)

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse
 • 148,75
 • Total
 • 204,75