Engelsk - Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1 (BATV)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • anvende og beskrive engelsk grammatik: syntaks og morfologi, de grammatiske kategorier og sociolingvistiske aspekter af grammatikken 
 • redegøre for sproglig betydning (semantik og sprogfilosofi)
 • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk.
Engelsk titel

English - Grammar and Perspectives on Language 1 (BATV)

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Total
 • 204,75