Engelsk - Engelsksproget litteratur 1 (BATV)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • placere de opgivne tekster og forfattere i litterære og sociokulturelle sammenhænge
 • redegøre for engelsk litteratur fra 1500-1800 i et omfang som periodebeskrivelserne i Norton-antologien
 • inddrage relevant sekundærlitteratur i sin opgaveløsning
 • formidle et litterært emne og en litterær diskussion på en klar og velstruktureret måde
Engelsk titel

English - Literature in English 1 (BATV)

Forelæsning og holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Total
 • 204,75